Българска федерация по трап и скийт

София, бул. "Васил Левски" 75